Ads

Thursday, June 19, 2014SENARAI RASUL 313
Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.
Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam, kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.
Tidak diketahui berapakah jumlah para rasul dan nabi tetapi yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-quran ada 25 rasul.
Adalah dianggarkan jumlah nabi lebih kurang 124,000 orang dan para rasul pula 313 orang.
Walau bagaimanapun jumlah sebenar tidak dapat dipastikan.

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam
Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi 
Muhammad menerusi firman Allah:
“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang


mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka

kepadamu.”

(An-Nisa’:164)


Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi

keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:

“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” 

(
Al-Isra’:55)


Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para 

Nabi 
dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, 


sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.